มาตรการ “บัตรผ่านวัคซีน” ของฮ่องกง มีผลบังคับใช้เมื่อวันพฤหัสบดี ครอบคลุมผู้มีอายุตั้งแต่ 12 ปี ต้องแสดงหลักฐานยืนยันการฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย 1 เข็ม ก่อนเข้าใช้บริการสถานที่สาธารณะ โดยเฉพาะ ร้านอาหาร ศูนย์การค้า และซูเปอร์มาร์เกต

ขณะเดียวกัน ประชาชนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่นอกเคหสถาน ไม่เว้นแม้กำลังออกกำลังกาย และห้ามการบริโภคอาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิด เมื่ออยู่ในระบบขนส่งสาธารณะ ส่วนมาตรการควบคุมอื่นยังคงมีผลต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการห้ามรวมกลุ่มเกิน 2 คน ในสถานที่สาธารณะ การปิดสถานที่บางแห่ง และการกำหนดระยะเวลาทำการของสถานที่ ซึ่งยังคงอนุญาตให้เปิดได้

ทั้งนี้ ฮ่องกงยืนยันผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มอีก 8,674 คน เป็นสถิติสูงสุดครั้งใหม่ และเสียชีวิตเพิ่มขึ้น 24 ราย แต่หากรวมกับจำนวนผู้เสียชีวิตย้อนหลังที่เพิ่งมีการยืนยัน 19 ราย เท่ากับว่าสถิติผู้เสียชีวิตรายวันของฮ่องกง เมื่อวันพุธที่ผ่านมา จะสูงถึง 43 ราย

ปัจจุบัน ฮ่องกงมีสถิติผู้ป่วยโควิด-19 สะสมมากกว่า 75,000 คน และเสียชีวิตสะสมประมาณ 380 ราย ขณะที่นับตั้งแต่เดือนหน้า ประชากรบนเกาะฮ่องกง 7.4 ล้านคน ต้องเข้ารับการตรวจโควิด-19 แบบอาร์ที-พีซีอาร์ อย่างน้อยคนละ 3 ครั้ง